Thứ ba, 02.11.2010 GMT+7

Công nghiệp đóng tàu

Chúng tôi cũng tự hào là đơn vị kết nối tin cậy giữa các nhà sản xuất hàng đầu và nhà máy đóng tàu tại Việt Nam


Sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu về thiết kế các loại tàu cũng như quy định của các tổ chức đăng kiểm quốc tế như ABS, LOYD’S, GL, DNV, BV, KR, NK,…

   Thiết bị vật tư Vỏ Tàu

  Thiết bị vật tư buồng máy

  Thiết bị vật tư điện và chiếu sáng

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=118
© NsicEmail: hieu@hdang.co.uk