Liên hệ

Công ty TNHH Công nghiệp Bắc Nam

Trụ sở chính:
 Địa chỉ: 43B Lệnh Cư, Khâm Thiên, Hà Nội
 Điện thoại/Fax: (84.4) 6 65 23850 / Fax: (84.4) 665 23851
 Email:  info@nsic.com.vn

Danh xưng
Họ và tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ e-mail *
Liên hệ với bộ phận
Tiêu đề
Nội dung