Sản phẩm
Chúng tôi tự hào là đối tác truyền thống của Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam. Sản phẩm của công ty chúng tôi có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế như: ABS, API, ASTM.


Sản Phẩm Dầu Khí


Sản phẩm Đóng tàu
Thiết bị vật tư điện và chiếu sáng